Pojem filiálna terapia je skratkou pre Tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie. Toto zjednodušenie názvu je praktické v komunikácii ale v praxi do veľkej miery zavádzajúce. Navodzuje očakávanie, že dieťa má prejsť nejakými veľkými a zjavnými zmenami v procese filiálnej terapie. Rodičia tak môžu očakávať, že zmena sa má diať hlavne na strane dieťaťa

Čítať ďalej:

So svojou skúsenosťou s filiálnou terapiou sa s nami podelila pani Judita Čechová.

Čítať ďalej:

Rozhovor so špeciálnou pedagogičkou Dušanou Priehradnou, ktorá sa v Centre Návrat v Žiline venovala rozvoju rodičovských zručností u náhradných rodičov, pričom používala prvky.

Čítať ďalej: