Danka Žilinčíková z Centra Návrat v Banskej Bystrici hovorí o tom, čo nám o dieťati môže prezradiť jednoduchá hra v pieskovisku a ako môže dieťaťu pomôcť, keď ho touto hrou vedie skúsený terapeut. 

Aj z detskej kresby sa dá vyčítať veľa o tom, ako sa dieťa cíti, ako prežíva svoje vzťahy so svojimi najbližšími a aký má postoj k svetu.